หน้าแรก                  รู้จักสหกรณ์              บริการของเรา           ข้อบังคับ/ระเบียบ            ผลการดำเนินงาน         ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม            ตรวจสอบ/หุ้นหนี้
:: ยินดีต้อนรับสู่...สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด สถาบันการเงินที่มั่นคง โปร่งใสในการบริหาร บริการด้วยความประทับใจ ::
  นายสัญญา รอดทรัพย์
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด
+การโอนเงินผ่านธนาคาร+
ธ.กรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี

710-6-00824-9
ธ.กรุงศรี สาขา สุพรรณบุรี

018-0-01596-1

ธ.ออมสิน สาขา สุพรรณบุรี
10-1001-10000-118-2

แผนที่สหกรณ์ครูฯ

แผนที่สหกรณ์ครูสุพรรณบุรี

E:mail สหกรณ์ครู
sptcoopn@gmail.com
:: เงินฝาก ::
สหกรณ์ได้จัดทำโครงการคล้ายวันเกิดสมาชิกเริ่มใช้วันที่ 1 พ.ค. 53โดยมอบของขวัญให้เป็นหุ้น รายละ 30 หุ้น
ออมทรัพย์พิเศษ
3.70
เป็นเงิน 300 บาท คลิ๊กดูรายชื่อผู้เกิดเดือน ก.ค.57อ่านรายละเอียด
ฝากประจำ 3 เดือน 2.70

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ

วารสาร ฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด

สหกรณ์ฯหยุดให้บริการ วันที่ 9-11 ก.ค.2557
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ไปสัมมนาและศึกษาดูงานสหกรณ์ครู
จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 9 ก.ค.2557 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็น ต้นไป และวันที่ 10 ก.ค.2557 เต็มวัน

โปรแกรมศึกษาดูงาน อ่านรายละเอียด

ฝากประจำ 6 เดือน 3.20
ฝากประจำ 12 เดือน 4.00
ฝากประจำ 18 เดือน 4.00
   
 
 
 
 
เงินกู้ทุกประเภท 6.25
ข่าวประชาสัมพันธ
    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)                  
 ประกาศ!รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 8/2557 อายุไม่เกิน 60 ปี
และสมาชิกสมทบเป็นคู่สมรส
ประกาศ!
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย(สสอค..) เปิดรับสมัครสมัครสมาชิก และสมาชิกสมทบ
                   สำหรับปีบัญชี 2557 ไว้ดังนี้ อายุไม่เกิน 50 ปี
( อ่านรายละเอียด )
     

ประกาศ! สมาชิกสหกรณ์ที่สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย
ด้วยสมาคมขอเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับผู้สมัครสมาชิกในปี พ.ศ. 2553,2554,2555,2556 และต้องมาชำระเงินภายในเดือนมิถุนายน 2557 มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 035 -511492
ต่อเจ้าหน้าที่สมาคมศูนย์สุพรรณบุรีอ่านรายละเอียด
รายชื่อคู่สมรสสมาชิกที่สมัครสมาชิกสมทบ สสอค.ต้องชำระเงินเพิ่ม
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ครูฯ ที่สมัครสมาชิก สสอค.ต้องชำระเงินเพิ่ม
ประกาศ!สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้สามัญแก่สมาชิก
มีผลบังคับใช ้1 กรกฎาคม 2557


 
 
ค้นหาที่ Google  
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา 
พรบ.คอมพิวเตอร์2550  
พบกับพวกเรา Facebook
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด
 
   
   
   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด 476 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร 035-511492 โทรสาร 035-521870 E:mail sptcoopn@gmail.com